W okresie lipiec - sierpień 2020r. przedszkole pracuje od 01.07.2020r. do 11.08.2020r.

W dniach od 12.08.2020r. do 31.08.2020r. przerwa wakacyjna, przedszkole nieczynne.

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne