Tu przeczytaj: Informację o przetwarzaniu danych osobowych


WYDARZENIA OTWARTE

Dyrektor Przedszkola nr 157 Przedszkole z Serduszkiem w Warszawie przy ul. Bazyliańskiej 10 informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.


Klauzula informacyjna do zamieszczenia w CV przez kandydatów aplikujących o zatrudnienie w Przedszkolu nr 157 Przedszkole z Serduszkiem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych w zakresie szerszym niż wskazanym w przepisach prawa przez Przedszkole nr 157 Przedszkole z Serduszkiem  w celu przeprowadzenia aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych)."