Zobacz Statut Przedszkola

Zobacz: Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 14.02.2017 r.