l gr
luty 082
luty 20051
wio 035
06:30-07:00
 • zabawy wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, gry i zabawy ruchowe 

07:00-08:00

 • zabawy wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, praca indywidualna i wyrównawcza

08:00-09:00

 • zabawa ruchowa/ćwiczenia poranne, przygotowania do śniadania, zabiegi higieniczne, śniadanie I

09:00-10:00

 • zajęcia w grupach przewidziane programem

10:00-11:00

 • śniadanie II, przygotowania do wyjścia do ogrodu, zabiegi higieniczne

11:00-12:00

 • pobyt w ogrodzie - o każdej porze roku, spacery, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy sportowe, powrót z ogrodu, przygotowania do obiadu

12:00-13:00

 • obiad, II danie, zabiegi higieniczne, kwadrans czytelniczy

13:00-14:00

 • odpoczynek, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, wyrównawcza, gry i zabawy ruchowe, badawcze, dydaktyczne, muzyczne, plastyczne i teatralne, zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, pobyt w ogrodzie - latem, spacery

14:00-14:30

 • zajęcia dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe, badawcze, dydaktyczne, muzyczne, plastyczne i teatralne, przygotowania do obiadu, zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, zabiegi higieniczne

14:30-15:00

 • obiad, I danie, deser

15:00-16:00

 • gry i zabawy ruchowe, badawcze, dydaktyczne, muzyczne, plastyczne i teatralne, zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, zabawy integracyjne, pobyt w ogrodzie - latem

16:00-17:00

 • zabawy wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, gry i zabawy ruchowe, praca indywidualna, wyrównawcza, pobyt w ogrodzie - latem