Przykłady Dobrych Praktyk, działań naszych nauczycieli i dzieci zostały zamieszczone na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce: 

Nadzór pedagogiczny/Wspomaganie/Dobre praktyki - lista

  1. Miś uczy i bawi
  2. Warszawa w serduszku małego dziecka
  3. Amatorski Teatr Rodziców i Nauczycieli
  4. Ruch, to zdrowie