W czerwcu 2015 r. przedszkole zdobyło Certyfikat "Varsavianistycznej Szkoły" i może używać tego tytułu w latach 2015-2016.

Fragment sprawozdania z działań w roku szkolnym 2014/2015: Sprawozdanie.

W roku szkolnym 2015/2016 przedszkole podjęło z sukcesem działania w celu zdobycia kolejny raz Certyfikatu "Varsavianistycznej Szkoły". Możemy szczycić się tym tytułem w kolejnych latach.

W 2017 r. podjęliśmy się kolejnego wyzwania "Varsavianistyczna Szkoła Lider" i działamy w tym celu.