W 2015 r. przedszkole zgłosiło swój akces w programie Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z siedzibą w Warszawie "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy".

Celem programu jest wzrost świadomości, na temat roli żywienia we wczesnym okresie życia, wśród pracowników przedszkola oraz rodziców, promowanie zrównoważonej diety oraz kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych.

nie slodzimy
cukier

www.zdrowojemy.info

Więcej zobaczysz w zakładce Kulinaria.