Pogramowa innowacja pedagogiczna

W roku szkolnym 2015/2016 prowadzona jest programowa innowacja pedagogiczna "Warcaby - nauka i zabawa" zarejestrowana w Mazowieckim Kuratorium Oświaty. Zobacz

Cele nauki gry w warcaby

 1. Popularyzacja zabawowej formy spędzania wolnego czasu.
 2. Pobudzanie dzieci do zaradności i podejmowanie decyzji w sytuacjach trudnych i niepewnych.
 3. Aktywizowanie myślenia logicznego i twórczego.
 4. Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad i reguł.
 5. Rozwijanie pamięci i uwagi oraz koncentracji.
 6. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką.
 7. Kształtowanie cech charakteru i panowanie nad sobą, dążenie do celu, pokonywanie trudności.

Program przewidziany jest dla dzieci 5-letnich. Zajęcia prowadzone będą raz lub dwa razy w tygodniu a czas ich trwania wynosić będzie 25-30 min. W zależności od możliwości percepcyjnych dzieci. Główna formą pracy będą zajęcia w małych zespołach, w zespołach dwuosobowych oraz indywidualna praca z dzieckiem.

W
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

Etapy prowadzonych zajęć

 1. Krótkie zapoznanie z historią gry w warcaby. Zakup gier – wrzesień.
 2. Poznanie podstawowych zasad gry, utrwalanie – październik, listopad.
  - Plansza
  - Ustawienie pionków
  - Pionki  - zasady poruszania
  - Damka – zasady poruszania.
 3. Doskonalenie techniki gry w warcaby – grudzień, styczeń
  - próby gry nauczyciela z poszczególnymi dziećmi
  - próby gry w zespołach dwuosobowych „pod okiem nauczyciela”.
 4. Zaproszenie rodziców do wspólnej gry z dzieckiem (gra rodzic z dzieckiem przeciwko drugiemu rodzicowi z dzieckiem). Wyłonienie najlepszej pary grających – luty.
 5. Turniej między dziećmi w grupie, wyłonienie „Mistrza Warcabów” – kwiecień
  - p
  rzeprowadzenie losowania celem wyłonienia par grających ze sobą. Zwycięzca przechodzi do dalszej rywalizacji.
 6. Ustawienie „stoiska do gry w warcaby” podczas festynu rodzinnego w Przedszkolu 157 - maj
 7. Ewaluacja – czerwiec.