Tytuł projektu: Targówek - Moja Mała Ojczyzna. Historia kolei na Targówku.

Grupy realizujące projekt: grupa pięciolatków, w niektóre działania włączone zostały grupy trzylatków.

O projekcie:

Projekt realizowany był na przełomie marca i kwietnia 2015 r.

Był to projekt badawczy, którego celem było pogłębienie wiadomości dzieci na temat kolei i jej historii w odniesieniu do znajdującej się niedaleko przedszkola stacji kolejowej PKP Toruńska.

Wykorzystując zainteresowanie dzieci przyniesionymi do przedszkola torami i pociągami zorganizowano cykl zajęć dotyczących kolei. Temat został podjęty przez dzieci, które zaczęły opowiadać o swoich doświadczeniach związanych z pociągami. Jedno z dzieci opowiedziało jak jeździło z rodzicami na wycieczki ze stacji PKP Toruńska, inne z tej stacji jechało kilka razy do domu. To wzbudziło zainteresowanie dzieci i zapoczątkowało dalsze działania.

Zobacz nasz projekt: Historia kolei na Targówku