Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 157 Przedszkole z Serduszkiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 157 Przedszkole z Serduszkiem.

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-08-19.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak jest transkrypcji opisowej materiału dźwiękowego (hymn przedszkola).
  2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  5. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
  6. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  7. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  8. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklarację zaktualizowano dnia: 2021-03-22

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

TAB – przejście do kolejnego elementu, SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola Ewa Maciejewska-Kamionek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 811 06 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu: Dojazd komunikacją miejską do ulicy Wysockiego, przystanek Bazyliańska, dojście około 800 m.

Dojazd samochodem do ulicy Jarosławskiej (ogólnodostępny parking) lub wjazd na teren parkingu przedszkola po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Wejście do budynku i strefa obsługi interesantów: Na teren przedszkola wejście/wjazd od ulicy Bazyliańskiej (furtka i brama wjazdowa) i wejście od ulicy Jarosławskiej (furtka). Wejście na teren po kontakcie przez domofon z pracownikiem przedszkola. Wejście do budynku dla interesantów ze szczególnymi potrzebami od ul. Majowej. Przed wejściem do wiatrołapu schody zewnętrzne 4 stopniowe, bez balustrady. Wolna od barier przestrzeń na poziomie parteru i dostęp do pracownika sekretariatu. Budynek 3 kondygnacyjny posiada bariery architektoniczne w postaci schodów wewnętrznych. Brak windy osobowej i platform umożliwiających poruszanie się po budynku. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. Brak toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.