Harmonogram zapisów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej 2020r. podane są na stronie Biura Edukacji

www.edukacja.warszawa.pl

Plan opieki wakacyjnej od 01.07.2020r. do 31.08.2020r. w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa

Tu zobacz

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24.02.2020r. "Na chwile obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawiania udziału w zajęciach oraz zamykania szkół".

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli m.st. Warszawa: harmonogram, zasady, kryteria naboru podane są na stronie Biura Edukacji

www.edukacja.warszawa.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji