Ogólnopolski logopedyczny projekt „Logojoga” powstał w wyniku zdalnych spotkań z logopedami zainteresowanymi współpracą między placówkami i urozmaicanie terapii logopedycznej poprzez nowe metody pracy. 

„Logojoga” przeznaczona jest dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, w naszym Przedszkolu wzięła w nim udział grupa czerwona i zielona wraz z nauczycielkami. Głównym celem projektu jest wdrożenie w działania pomocy psychologiczno-pedagogicznej elementów jogi, jako metody wspomagającej terapię logopedyczną. W ramach projektu dzieci z terapeutą i we współpracy z partnerami projektowymi stworzyły logo projektu, bajki mjogopedyczne oraz wykonały do nich ilustracje.

Projekt zwieńczy powstanie wspólnej książki w programie StoryJumper z bajkami do logojogi, którym niedługo się pochwalimy.

Realizatorką w naszym Przedszkolu jest logopeda Monika Ziółkowska.

https://view.genial.ly/6002a17f9450fe0cfab80424/presentation-logojoga