Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji ekologiczno-edukacyjnej "Tusz do paki". Celem akcji jest wdrażanie dzieci do wyzwań związanych z ochroną środowiska z jednoczesnym kształtowaniem zachowań pro-społecznych i pro-pomocowych.
Beneficjentem akcji jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
Akcja polega na zbiórce zużytych tuszy do drukarek atramentowych, wykorzystanych w domu lub pracy rodziców. Organizator w imieniu dzieci przekazuje do TOZ co kwartał dużą ilość karmy dla bezdomnych zwierząt.
Pojemnik na tusze stoi w holu szatni.

W naszym przedszkolu, tak jak w innych placówkach oświatowych w Polsce ruszyła po raz kolejny akcja "Góra Grosza". 

Jej celem  jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Zachęcamy do udziału w akcji poprzez przynoszenie tzw. grosików, czyli monet o małym nominale, począwszy od 1- groszówek, a skończywszy na 50 - groszówkach. Jeżeli zechcą Państwo przekazać monety o większej wartości, to oczywiście również z radością je przyjmiemy :) Każda grupa ma swój pojemnik, do którego dzieci będą wrzucały przyniesione monety. 

Na koniec zostaną one przeliczone i przekazane organizatorowi akcji. Suma zebranych pieniędzy zostanie podana Państwu na koniec zbiórki. Dla dzieci z grupy, która uzbiera największą kwotę przewidziana jest nagroda. 

Czas trwania akcji: od 26 października 2020 do 31 maja 2021 roku.

link do strony organizatora:

http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/xxi-edycja/

Szanowni Rodzice!

Biuro Administracyjne Urzędu m. st. Warszawy we współpracy z konsorcjum brokerskim (Marsh Sp. z o. o. i Supra Brokers S.A.), wybranym w otwartym konkursie na usługi brokerskie dla Urzędu m.st. Warszawy, przygotowało dla rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych m.st. Warszawy Warszawski Program Ubezpieczeniowy NNW gwarantujący:

  • pełną przejrzystość zasad
  • wysokie sumy ubezpieczenia
  • wsparcie brokera w procesie likwidacji szkód

Główne założenia programu ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) znajdą Państwo pod linkiem www.nnw24.pl

Oferowane ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, to rodzic/opiekun prawny dziecka decyduje, czy chce zawrzeć ubezpieczenie.