"Ogród zwierzątek - etap I", modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 157 Przedszkole z Serduszkiem w Warszawie

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.01.2021r. nr 2021/BZP 00001570/01/P