Szanowni Rodzice!

Biuro Administracyjne Urzędu m. st. Warszawy we współpracy z konsorcjum brokerskim (Marsh Sp. z o. o. i Supra Brokers S.A.), wybranym w otwartym konkursie na usługi brokerskie dla Urzędu m.st. Warszawy, przygotowało dla rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych m.st. Warszawy Warszawski Program Ubezpieczeniowy NNW gwarantujący:

  • pełną przejrzystość zasad
  • wysokie sumy ubezpieczenia
  • wsparcie brokera w procesie likwidacji szkód

Główne założenia programu ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) znajdą Państwo pod linkiem www.nnw24.pl

Oferowane ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, to rodzic/opiekun prawny dziecka decyduje, czy chce zawrzeć ubezpieczenie.