Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli m.st. Warszawa: harmonogram, zasady, kryteria naboru podane są na stronie Biura Edukacji

www.edukacja.warszawa.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji