Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do wszystkich warszawskich przedszkoli publicznych opublikowane są na stronie Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/http://edukacja.warszawa.pl/

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki