Ogólnopolski logopedyczny projekt „Logojoga” powstał w wyniku zdalnych spotkań z logopedami zainteresowanymi współpracą między placówkami i urozmaicanie terapii logopedycznej poprzez nowe metody pracy. 

„Logojoga” przeznaczona jest dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, w naszym Przedszkolu wzięła w nim udział grupa czerwona i zielona wraz z nauczycielkami. Głównym celem projektu jest wdrożenie w działania pomocy psychologiczno-pedagogicznej elementów jogi, jako metody wspomagającej terapię logopedyczną. W ramach projektu dzieci z terapeutą i we współpracy z partnerami projektowymi stworzyły logo projektu, bajki mjogopedyczne oraz wykonały do nich ilustracje.

Projekt zwieńczy powstanie wspólnej książki w programie StoryJumper z bajkami do logojogi, którym niedługo się pochwalimy.

Realizatorką w naszym Przedszkolu jest logopeda Monika Ziółkowska.

https://view.genial.ly/6002a17f9450fe0cfab80424/presentation-logojoga

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji ekologiczno-edukacyjnej "Tusz do paki". Celem akcji jest wdrażanie dzieci do wyzwań związanych z ochroną środowiska z jednoczesnym kształtowaniem zachowań pro-społecznych i pro-pomocowych.
Beneficjentem akcji jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
Akcja polega na zbiórce zużytych tuszy do drukarek atramentowych, wykorzystanych w domu lub pracy rodziców. Organizator w imieniu dzieci przekazuje do TOZ co kwartał dużą ilość karmy dla bezdomnych zwierząt.
Pojemnik na tusze stoi w holu szatni.