Harmonogram zapisów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej 2020 r. podane są na stronie Biura Edukacji

www.edukacja.warszawa.pl

Plan opieki wakacyjnej od 01.07.2020r. do 31.08.2020r. w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa

Tu zobacz

Harmonogram zapisów na dyżur wakacyjny - uaktualniony

Tu zobacz

Zasady zapisów na opiekę wakacyjną

Tu zobacz

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

UWAGA! Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia. Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne. Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki. Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian. Rodzice.

Ograniczamy do minimum ilość spraw załatwianych bezpośrednio w sekretariacie. Preferujemy kontakty z rodzicami: mailowy, przez komunikator w systemie iprzedszkole lub telefoniczny. Dziękujemy za zrozumienie.