Przedszkole położone jest na osiedlu Bródno, bezpośrednio przy ul. Bazyliańskiej. Od ulicy, chroniąc przed hałasem oddziela go prywatna posesja z ogrodem. Dzieci korzystają z przedszkolnego ogrodu z dużą ilością zieleni. W każdej sali dziecięcej zamontowane są sfinansowane przez m.st. Warszawa oczyszczacze powietrza, które chronią przed smogiem i innymi zanieczyszczeniami.

Dla 150 przedszkolaków w wieku 3-6 lat zorganizowanych w 6 grupach pracuje 26 osób: 13 nauczycieli (w tym dyrektor) oraz 14 pracowników administracji i obsługi.

Nazwy grup dziecięcych pochodzą od kolorystyki sal:

 • dzieci 3 letnie - Żółta
 • dzieci 3 letnie - Pomarańczowa
 • dzieci 4 letnie - Niebieska
 • dzieci 4 letnie - Czerwona
 • dzieci 5-6 letnie - Zielona
 • dzieci 5 letnie - Brązowa.

sale-000
sale-001
sale-002
sale-003
sale-004
sale-005
sale-007
sale-008
sale-009
sale-010
sale-011

W roku szkolnym 2020/2021 prowadzone są bezpłatne zajęcia dodatkowe:

 • rytmika
 • kółko artystyczne
 • język angielski

Nasz Ogród

wiosna
ogród-010
ogrod-008.jpg
ogrod-006.jpg
ogrod-000.jpg
ogród-011
jesień
jesień
zima
zima
zima
zima

Zobacz Statut Przedszkola

Zobacz: Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 14.02.2017 r.


Opłaty za posiłki przyjmowane są przelewem na wskazane konto z dopiskiem: posiłki, imię i nazwisko dziecka, ilość dni roboczych w miesiącu x 12,00zł. Odliczenia za niewykorzystane posiłki zostaną naliczone po dokonaniu wpłaty za kolejny miesiąc.

Opłata za żywienie pobierana jest z góry. Zwroty za dni nieobecne są rozliczane w kolejnym miesiącu. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi podczas dokonywania przelewów, na właściwy numer konta:

71 1030 1508 0000 0005 5055 5077

Pomyłka wpłacającego i wpłata na konto inne niż powyższe, uruchamia procedurę na poziomie Rodzic/Przedszkole/DBFO/Dzielnica/Miasto.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega zwrotowi pod warunkiem poinformowania przedszkola o terminie nieobecności dziecka najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności do godziny 09:00.

Sposoby zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu:

 • poprzez panel rodzica w systemie iPrzedszkole w zakładce: zgłoszenie nieobecności
 • telefonicznie 22 811 06 48
 • nauczycielowi w grupie

Spóźnienia dzieci w danym dniu, czyli przyprowadzenie dziecka do przedszkola po godz. 09:00 należy zgłaszać wyłącznie telefonicznie.

Problemy z kartami należy zgłaszać poprzez komunikator systemu iPrzedszkole do sekretariatu do p. Katarzyny Kudajczyk lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub  tel. 228110648 wew. 23.

Sprawy związane z płatnościami należy kierować poprzez komunikator systemu iPrzedszkole do kierownika gospodarczego p. Grażyny Mazurkiewicz lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 228110648 wew. 21.

Szczegóły opłat dostępne po zalogowaniu w systemie iprzedszkole.progman.pl.


UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w całym czasie ich pracy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do wszystkich warszawskich przedszkoli publicznych opublikowane są na stronie Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/http://edukacja.warszawa.pl/

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

l gr
luty 082
luty 20051
wio 035
06:30-07:00
 • zabawy wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, gry i zabawy ruchowe 

07:00-08:00

 • zabawy wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, praca indywidualna i wyrównawcza

08:00-09:00

 • zabawa ruchowa/ćwiczenia poranne, przygotowania do śniadania, zabiegi higieniczne, śniadanie I

09:00-10:00

 • zajęcia w grupach przewidziane programem

10:00-11:00

 • śniadanie II, przygotowania do wyjścia do ogrodu, zabiegi higieniczne

11:00-12:00

 • pobyt w ogrodzie - o każdej porze roku, spacery, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy sportowe, powrót z ogrodu, przygotowania do obiadu

12:00-13:00

 • obiad, II danie, zabiegi higieniczne, kwadrans czytelniczy

13:00-14:00

 • odpoczynek, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, wyrównawcza, gry i zabawy ruchowe, badawcze, dydaktyczne, muzyczne, plastyczne i teatralne, zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, pobyt w ogrodzie - latem, spacery

14:00-14:30

 • zajęcia dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe, badawcze, dydaktyczne, muzyczne, plastyczne i teatralne, przygotowania do obiadu, zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, zabiegi higieniczne

14:30-15:00

 • obiad, I danie, deser

15:00-16:00

 • gry i zabawy ruchowe, badawcze, dydaktyczne, muzyczne, plastyczne i teatralne, zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, zabawy integracyjne, pobyt w ogrodzie - latem

16:00-17:00

 • zabawy wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, gry i zabawy ruchowe, praca indywidualna, wyrównawcza, pobyt w ogrodzie - latem