Rozkład dnia

06:30-07:00

zabawy wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, gry i zabawy ruchowe 

07:00-08:00

zabawy wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, praca indywidualna i wyrównawcza

08:00-09:00

zabawa ruchowa / ćwiczenia poranne, przygotowania do śniadania, zabiegi higieniczne, śniadanie I

09:00-10:00

zajęcia w grupach przewidziane programem

10:00-11:00

śniadanie II, przygotowania do wyjścia do ogrodu, zabiegi higieniczne

11:00-12:00

pobyt w ogrodzie - o każdej porze roku, spacery, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy sportowe, powrót z ogrodu, przygotowania do obiadu

12:00-13:00

obiad, II danie, zabiegi higieniczne, kwadrans czytelniczy

13:00-14:00

odpoczynek, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, wyrównawcza, gry i zabawy ruchowe, badawcze, dydaktyczne, muzyczne, plastyczne i teatralne, zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, pobyt w ogrodzie - latem, spacery

14:00-14:30

zajęcia dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe, badawcze, dydaktyczne, muzyczne, plastyczne i teatralne, przygotowania do obiadu, zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, zabiegi higieniczne

14:30-15:00

obiad, I danie, deser

15:00-16:00

gry i zabawy ruchowe, badawcze, dydaktyczne, muzyczne, plastyczne i teatralne, zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, zabawy integracyjne, pobyt w ogrodzie - latem

16:00-17:00

zabawy wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, gry i zabawy ruchowe, praca indywidualna, wyrównawcza, pobyt w ogrodzie - latem

17:00-17:30

zabawy wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, gry i zabawy ruchowe, praca indywidualna, wyrównawcza, pobyt w ogrodzie - latem

 

 

Bezpłatne zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018:

  • Rytmika prowadzi Ewa Fortuna-Woszczyńska, wtorek od godz. 11:40, czwartek od godz. 09:00;
  • Gimnastyka korekcyjna prowadzi Krystyna Materska, poniedziałek od godz. 12:30;
  • Taniec sportowy prowadzi Aneta Kołodziejczyk, czwartek od godz. 12:30;
  • Kółko artystyczne prowadzi Magdalena Kwiatkowska, środa od 12:30.

Zobacz harmonogram zajęć dodatkowych

 

Additional information