W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu realizowane są programy i cykliczne działania:

  • "Kocham Przedszkole", wydawnictwo WSIP,
  • Dwujęzyczne Dzieci, pod patronatem Yellow House English SA,
  • Varsavianistyczna Szkoła, pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,
  • Czarny Teatr,
  • Teatr Cieni,
  • Jesteśmy tacy sami, we współpracy ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana,
  • Poranki czytelnicze w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży nr 53,
  • Zielona Flaga,
  • E-twinning platforma współpracy europejskich placówek oświatowych,
  • Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej.