W roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu realizowane są programy i cykliczne działania:

 • "Kocham Przedszkole", wydawnictwo WSIP,
 • Dwujęzyczne Dzieci, pod patronatem Yellow House English SA,
 • Varsavianistyczna Szkoła, pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,
 • Czarny Teatr,
 • Teatr Cieni,
 • Jesteśmy tacy sami, we współpracy ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana,
 • Poranki czytelnicze w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży nr 53,
 • Zielona Flaga,
 • E-twinning platforma współpracy europejskich placówek oświatowych,
 • Optymistyczne Przedszkole Ireny Dzierzgowskiej, Mireli Nawrot,
 • Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej.

Projekt edukacyjny "Ruch to zdrowie" zyskał w VI edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych WIE dofinansowanie m.st. Warszawy.

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. W realizacji projektu uczestniczą rodzice oraz pracownicy przedszkola.

Projekt ma za zadanie zapoznać dzieci z różnymi dziedzinami sportu i rekreacji np. jazda konna, jazda na rowerze, oraz uświadomić jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa aktywny wypoczynek.

Poprzez podejmowanie przez dzieci różnorodnych form aktywności fizycznej wyrabiamy u dzieci szybkość, zwinność oraz ogólną sprawność ruchową.

Działania objęte projektem zachęcają dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola do podejmowania różnych, aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Poprzez włączenie do planowanych działań opiekunów dzieci (rajd rowerowy po Lasku Bródnowskim, gimnastyka metodą Weroniki Sherborne), kształtujemy ich otwartość na naturalną potrzebę ruchu dziecka.

wie6b
wie6c
wie6e
wie6f
wie6g
wie6a
wie6d

Nasz projekt w okresie zimowym przewiduje zorganizowanie w ogrodzie przedszkolnym (153 dzieci) oraz na pobliskiej górce (100 dzieci) zabaw ruchowych i konkursów na śniegu.

Wiosną chciałybyśmy zaproponować 153 dzieciom zabawę szukanie jajka wielkanocnego - gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

W okresie wiosenno-letnim chciałybyśmy zorganizować 50 dzieciom 5 letnim i 50 dzieciom 4 letnim wycieczkę autokarową do ośrodka jeździeckiego przy PGR Bródno na jazdę konną, jako jedną z możliwych form rekreacji.

Na miesiące letnie przygotowałyśmy scenariusz spartakiady tj; mini zawodów sportowych do udziału, których zaprosimy 153 przedszkolaków wraz z rodzicami oraz mini turniej piłkarski-rozgrywki piłkarskie między poszczególnymi grupami wiekowymi np. czterolatki kontra czterolatki.

W trakcie trwania projektu, w miarę możliwości chciałybyśmy zapoznać dzieci z miejscem gdzie można aktywnie spędzać czas, np. wycieczka do ośrodka sportu, sali treningowej, gdzie dzieci miałyby okazję wypróbować sprzęt sportowy (trampolina, ścianka wspinaczkowa) oraz obejrzeć trening sportowy.

Część dyscyplin sportowych chciałybyśmy przybliżyć dzieciom w toku zajęć w grupach przedszkolnych, wykorzystując w tym celu: książki, albumy oraz materiały dydaktyczne opisujące i ilustrujące różne sporty.

Przez cały okres trwania projektu będziemy prowadziły spotkania z gimnastyką metodą W. Sherborne (10 spotkań po ok. 12 par: dziecko + opiekun) a dla wszystkich pracowników przedszkola 2 zajęcia z aerobikiem.

W swoich planach uwzględniłyśmy także konkurs plastyczny pt. „Moja ulubiona dyscyplina sportu,” aby utrwalić zdobytą przez przedszkolaki wiedzę.

Udział w naszym projekcie zapewnia dzieciom możliwość aktywnego wypoczynku, wzmacnia wytrzymałość fizyczną, stymuluje ich rozwój oraz rozwija koordynację ruchową. Rodzicom zaś podsuwa pomysły jak zdrowo i aktywnie spędzać czas z dzieckiem.

Projekt promuje sport i czynny wypoczynek jako podstawowy warunek prawidłowego rozwoju dziecka.

Spotkania i warsztaty dotyczące niepełnosprawności „Jesteśmy tacy sami” współrealizowane z p. Urszulą Wyganowską, kierownikiem świetlicy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana.

Działania  te przybliżą dzieciom tematykę niepełnosprawności i integracji, zapoznają je z sylwetkami osób z niepełnosprawnością żyjących wśród  nas  i  świetnie  funkcjonujących.

Osoby niepełnosprawne są takie same jak my - chcą się bawić, uczyć i być szczęśliwe. Mają takie same prawa ale różne możliwości. Żyją wśród nas, chcą być kochane, potrzebują  przyjaźni,  bliskości  drugiego  człowieka.

Świat jest jeden dla wszystkich, bez względu na kolor, wzrost, urodęi sprawność. Trzeba nauczyć się tolerować i szanować „inność” ludzi mieszkających na nim. Być gotowym do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują. Najważniejsza jest jednak życzliwość i zrozumienie drugiego człowieka.

Dlatego warto wskazywać to w czym jesteśmy podobni, co możemy zrobić razem, wszak świat jest wspólny dla wszystkich.

Rozmawiajmy więc o niepełnosprawności od najmłodszych, dziecięcych  lat.

Cele główne:

 1. uwrażliwienie uczniów na zagadnienie niepełnosprawności,
 2. wzmacnianie integracji dzieci niepełnosprawnych i zdrowych, w środowisku  rówieśniczym,
 3. kształtowanie  pozytywnych  postaw  wobec  osób  niepełnosprawnych,
 4. rozbudzanie  empatii  i wrażliwości  wobec  osób  niepełnosprawnych,
 5. uczenie  tolerancji  i  gotowości  do  niesienia  pomocy  innym,
 6. zrozumienie konieczności przełamywania barier i stereotypów funkcjonujących w świadomości społecznej.

Sposoby realizacji działań skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym:

 1. warsztaty z dziećmi pełnosprawnymi,
 2. zajęcia i spotkania: dzieci pełnosprawne z niepełnosprawnymi,
 3. udział dzieci przedszkolnych w spotkaniach z osobami niepełnosprawnymi  i działającymi na rzecz niepełnosprawnych na terenie szkoły 275,
 4. uczestnictwo w uroczystościach o tematyce niepełnosprawności (m.in. „Jesteśmy tacy sami”, Światowy Dzień Niepełnosprawnych, Dzień Życzliwości, Dni Kultury),
 5. uczestnictwo w konkursach dotyczących tematyki niepełnosprawności,
 6. oglądanie prezentacji multimedialnych, zwiedzanie wystaw, oglądanie osiągnięć osób z niepełnosprawnością (malarzy, wokalistów, poetów, sportowców),
 7.  udział w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci chorych z Hospicjum na Targówku,
 8. udział w cyklu zajęć z udziałem dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 9. publikacje na stronie internetowej przedszkola.

 Realizacja: Urszula Wyganowska, Bożena Mrozow

Projekt edukacyjny "Warszawa w serduszku małego dziecka" zyskał w VII edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych WIE dofinansowanie m.st. Warszawy.

wie7a
wie7b
wie7c
wie7d
wie7

Działania ujęte w projekcie:

 • Prezentacja multimedialna przygotowana przez przewodnika warszawskiego pt. Powstanie Warszawy i jej symbole dla 2 grup dzieci pięcioletnich.
 • Przygotowanie I zajęcia dla wszystkich grup wiekowych z cyklu Legendy Warszawskie. Przedstawienie legendy pt. Wars i Sawa.
 • Przygotowanie i systematyczne prowadzenie przez cały czas trwania projektu „Kącika o Warszawie” dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 • Przedstawienie teatralne Warszawskie Legendy w Domu Kultury Świt dla 2 grup dzieci 5 letnich.
 • Konkurs rodzinny pt. Rozpoznaj miejsca ze starych pocztówek.
 • Inscenizacja legendy pt. Wars i Sawa przygotowana przez dzieci czteroletnie i pięcioletnie dla wszystkich grup wiekowych.
 • Przygotowanie II zajęcia dla wszystkich grup wiekowych z cyklu Legendy Warszawskie. Przedstawienie legendy pt. Syrenka.
 • Spotkanie z panią Reginą Głuchowską z Oddziału Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z nauczycielkami i rodzicami.
 • Zorganizowanie wystawy wypożyczonej z Urzędu Dzielnicowego Targówek pt. Dawni mieszkańcy Bródna i Pelcowizny dostępnej dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 • Zaproszenie na wystawę dzieci z sąsiedniego Przedszkola nr 88 „Pod Zielonym Listkiem”.
 • Wycieczka dla 2 grup dzieci pięcioletnich na Warszawskie Stare Miasto. Fotografowanie przez dzieci Zamku Królewskiego, Kolumny Zygmunta i Syrenki na rynku.
 • Warsztaty plastyczno-techniczne dla dzieci i rodziców nt. Ulubiona postać z legendy o Warszawie.  Przygotowanie wystawy prac.
 • Przygotowanie III zajęcia dla wszystkich grup wiekowych z cyklu Legendy Warszawskie. Przedstawienie legendy pt. Złota Kaczka.
 • Wycieczka dla wszystkich dzieci z przedszkola do Lasku Bródnowskiego – oglądanie odkryć archeologicznych starego grodu z X wieku.
 • Warsztaty taneczne dla wszystkich grup – nauka piosenki i tańca pt. Polka Warszawska.
 • Zajęcie I w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 53 przy ulicy Bazyliańskiej 6 dotyczące tematyki warszawskiej przygotowane dla grup czteroletnich i pięcioletnich.
 • Wycieczka dla 2 grup dzieci czteroletnich do Łazienek Warszawskich połączona z plenerem plastycznym.
 • Przygotowanie IV zajęcia z cyklu Legendy Warszawskie. Przedstawienie legendy pt. Bazyliszek.
 • Warsztaty techniczno-plastyczne dla dzieci i rodzicówWarszawskie Kamienice. Przygotowanie wystawy prac. 
 • Zajęcia wyzwalające inwencję twórczą dzieci podczas aktywnego słuchania muzyki Fryderyka Chopina metodą Butti Strauss.
 • Przygotowanie przez dzieci z grup czteroletnich i pięcioletnich inscenizacji słowno-muzycznej pt. Warszawa da się lubić dla całego przedszkola.
 • Zaproszenie na występ przedstawicieli Oddziału Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, pracowników Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 53 oraz dzieci z Przedszkola nr 88 „Pod Zielonym Listkiem”.
 • Prezentacja multimedialna dla dzieci czteroletnich przygotowana przez przewodnika warszawskiego pt. Zabytki i najważniejsze miejsca w Warszawie.
 • Konkurs rodzinny nt. Znajdź bajkowe ulice w Warszawie.
 • Zajęcia II w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 53 dotyczące tematyki warszawskiej przygotowane dla 2 grup dzieci czteroletnich i 2 grup dzieci pięcioletnich.
 • Quiz pt. Warszawa naszym ukochanym miastem podsumowanie zdobytej wiedzy dzieci z całego przedszkola.
 • Przygotowanie fotoreportażu z wykorzystaniem materiałów zebranych podczas realizacji projektu. Zamieszczenie go w „Kąciku o Warszawie”.

Od stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. w przedszkolu realizowana jest programowa innowacja pedagogiczna"Czarny Teatr"zarejestrowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zobacz.  

Realizacja programu przewidziana jest na okres 3 lat pobytu dziecka w przedszkolu w latach  2014-2017 r. (dla około 50 dzieci rocznie).

Zobacz prezentację Czarny Teatr rok szkolny 2015/2016

Zobacz prezentację Czarny Teatr rok szkolny 2016/2017

2015/2016
2016/2017

Harmonogram działań:

dla dzieci 3 letnich przewidujemy:

 • Zabawy pantomimiczne z wykorzystywaniem gotowych akcesoriów: chust, taśmy, wstążki do przebierania się i organizowania zabaw w teatr, odczytywanie i nazywanie czynności wykonywanych za pomocą ruchów ciała i gestów.
 • Tworzenie prac plastycznych w technice: czarne tło – białe sylwety.
 • Zorganizowanie kącików teatralnych z pacynkami i rekwizytami teatralnymi.
 • Oglądanie przedstawień w konwencji Czarnego Teatru przygotowanych przez starsze dzieci.
 • Nazywanie pomieszczeń teatralnych: scena, widownia.
 • Posługiwanie się słownictwem: aktor, widz, brawa.
 • Oswajanie z ciemnością i z kolorem czarnym, przebywanie w zaciemnionym pomieszczeniu, zabawy ruchowe w czarnych strojach.
 • Zapoznanie z efektami jakie daje lampa uv.

dla dzieci 4 letnich przewidujemy:

 • Zabawy pantomimiczne z wykorzystywaniem gotowych akcesoriów: chust, taśmy, wstążki do przebierania się i organizowania zabaw w teatr, odczytywanie i nazywanie czynności wykonywanych za pomocą ruchów ciała i gestów.
 • Tworzenie prac plastycznych w technice: czarne tło – białe sylwety.
 • Zorganizowanie kącików teatralnych z pacynkami i rekwizytami teatralnymi.
 • Uczestnictwo w przygotowaniu przedstawień w konwencji Czarnego Teatru przygotowanych przez starsze dzieci.
 • Nazywanie pomieszczeń teatralnych: scena, widownia, garderoba, kulisy.
 • Posługiwanie się słownictwem: aktor, widz, reżyser, brawa.
 • Tworzenie scenografii do przedstawień.
 • Tworzenie rekwizytów do przedstawień.
 • Przygotowanie przedstawienia dla rówieśników i rodziców na zakończenie roku szkolnego.

dla dzieci 5 letnich kontynuację i rozwijanie działań:

 • Zabawy pantomimiczne z wykorzystywaniem gotowych akcesoriów: chust, taśm, wstążek do przebierania się i organizowania zabaw w teatr, odczytywanie i nazywanie czynności wykonywanych za pomocą ruchów ciała i gestów,
 • Tworzenie prac plastycznych w technice: czarne tło – białe sylwety.
 • Zorganizowanie kącików teatralnych z pacynkami i rekwizytami teatralnymi.
 • Przygotowanie przedstawień dla młodszych dzieci i rodziców w konwencji Czarnego Teatru – Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Pożegnanie Przedszkola.
 • Nazywanie pomieszczeń teatralnych: scena, widownia, garderoba, kulisy.
 • Posługiwanie się słownictwem: aktor, widz, reżyser, scenograf, brawa, publiczność.
 • Tworzenie scenografii do przedstawień.
 • Tworzenie rekwizytów do przedstawień.
 • Prezentacja przedstawienia dla dzieci ze świetlicy SP 275 z Oddziałami Integracyjnymi im. Artura Opmanna w Warszawie ul. Hieronima 2.
 • Prezentacja przedstawienia nauczycielom przedszkoli dzielnicy Targówek.

Program "Czarny Teatr w Serduszku" został nominowany we wrześniu 2017 r. do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej.