Programowa innowacja pedagogiczna

Od stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. w przedszkolu realizowana jest programowa innowacja pedagogiczna"Czarny Teatr"zarejestrowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zobacz.  

Realizacja programu przewidziana jest na okres 3 lat pobytu dziecka w przedszkolu w latach  2014-2017 r. (dla około 50 dzieci rocznie).

Zobacz prezentację Czarny Teatr rok szkolny 2015/2016

Zobacz prezentację Czarny Teatr rok szkolny 2016/2017

2015/2016
2016/2017

Harmonogram działań

Harmonogram działań:

dla dzieci 3 letnich przewidujemy:

 • Zabawy pantomimiczne z wykorzystywaniem gotowych akcesoriów: chust, taśmy, wstążki do przebierania się i organizowania zabaw w teatr, odczytywanie i nazywanie czynności wykonywanych za pomocą ruchów ciała i gestów.
 • Tworzenie prac plastycznych w technice: czarne tło – białe sylwety.
 • Zorganizowanie kącików teatralnych z pacynkami i rekwizytami teatralnymi.
 • Oglądanie przedstawień w konwencji Czarnego Teatru przygotowanych przez starsze dzieci.
 • Nazywanie pomieszczeń teatralnych: scena, widownia.
 • Posługiwanie się słownictwem: aktor, widz, brawa.
 • Oswajanie z ciemnością i z kolorem czarnym, przebywanie w zaciemnionym pomieszczeniu, zabawy ruchowe w czarnych strojach.
 • Zapoznanie z efektami jakie daje lampa uv.

dla dzieci 4 letnich przewidujemy:

 • Zabawy pantomimiczne z wykorzystywaniem gotowych akcesoriów: chust, taśmy, wstążki do przebierania się i organizowania zabaw w teatr, odczytywanie i nazywanie czynności wykonywanych za pomocą ruchów ciała i gestów.
 • Tworzenie prac plastycznych w technice: czarne tło – białe sylwety.
 • Zorganizowanie kącików teatralnych z pacynkami i rekwizytami teatralnymi.
 • Uczestnictwo w przygotowaniu przedstawień w konwencji Czarnego Teatru przygotowanych przez starsze dzieci.
 • Nazywanie pomieszczeń teatralnych: scena, widownia, garderoba, kulisy.
 • Posługiwanie się słownictwem: aktor, widz, reżyser, brawa.
 • Tworzenie scenografii do przedstawień.
 • Tworzenie rekwizytów do przedstawień.
 • Przygotowanie przedstawienia dla rówieśników i rodziców na zakończenie roku szkolnego.

dla dzieci 5 letnich kontynuację i rozwijanie działań:

 • Zabawy pantomimiczne z wykorzystywaniem gotowych akcesoriów: chust, taśm, wstążek do przebierania się i organizowania zabaw w teatr, odczytywanie i nazywanie czynności wykonywanych za pomocą ruchów ciała i gestów,
 • Tworzenie prac plastycznych w technice: czarne tło – białe sylwety.
 • Zorganizowanie kącików teatralnych z pacynkami i rekwizytami teatralnymi.
 • Przygotowanie przedstawień dla młodszych dzieci i rodziców w konwencji Czarnego Teatru – Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Pożegnanie Przedszkola.
 • Nazywanie pomieszczeń teatralnych: scena, widownia, garderoba, kulisy.
 • Posługiwanie się słownictwem: aktor, widz, reżyser, scenograf, brawa, publiczność.
 • Tworzenie scenografii do przedstawień.
 • Tworzenie rekwizytów do przedstawień.
 • Prezentacja przedstawienia dla dzieci ze świetlicy SP 275 z Oddziałami Integracyjnymi im. Artura Opmanna w Warszawie ul. Hieronima 2.
 • Prezentacja przedstawienia nauczycielom przedszkoli dzielnicy Targówek.

Czarny Teatr w Serduszku

Program "Czarny Teatr w Serduszku" został nominowany we wrześniu 2017 r. do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej.