Projekt edukacyjny "Warszawa w serduszku małego dziecka" zyskał w VII edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych WIE dofinansowanie m.st. Warszawy.

wie7a
wie7b
wie7c
wie7d
wie7

Działania ujęte w projekcie:

 • Prezentacja multimedialna przygotowana przez przewodnika warszawskiego pt. Powstanie Warszawy i jej symbole dla 2 grup dzieci pięcioletnich.
 • Przygotowanie I zajęcia dla wszystkich grup wiekowych z cyklu Legendy Warszawskie. Przedstawienie legendy pt. Wars i Sawa.
 • Przygotowanie i systematyczne prowadzenie przez cały czas trwania projektu „Kącika o Warszawie” dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 • Przedstawienie teatralne Warszawskie Legendy w Domu Kultury Świt dla 2 grup dzieci 5 letnich.
 • Konkurs rodzinny pt. Rozpoznaj miejsca ze starych pocztówek.
 • Inscenizacja legendy pt. Wars i Sawa przygotowana przez dzieci czteroletnie i pięcioletnie dla wszystkich grup wiekowych.
 • Przygotowanie II zajęcia dla wszystkich grup wiekowych z cyklu Legendy Warszawskie. Przedstawienie legendy pt. Syrenka.
 • Spotkanie z panią Reginą Głuchowską z Oddziału Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z nauczycielkami i rodzicami.
 • Zorganizowanie wystawy wypożyczonej z Urzędu Dzielnicowego Targówek pt. Dawni mieszkańcy Bródna i Pelcowizny dostępnej dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
 • Zaproszenie na wystawę dzieci z sąsiedniego Przedszkola nr 88 „Pod Zielonym Listkiem”.
 • Wycieczka dla 2 grup dzieci pięcioletnich na Warszawskie Stare Miasto. Fotografowanie przez dzieci Zamku Królewskiego, Kolumny Zygmunta i Syrenki na rynku.
 • Warsztaty plastyczno-techniczne dla dzieci i rodziców nt. Ulubiona postać z legendy o Warszawie.  Przygotowanie wystawy prac.
 • Przygotowanie III zajęcia dla wszystkich grup wiekowych z cyklu Legendy Warszawskie. Przedstawienie legendy pt. Złota Kaczka.
 • Wycieczka dla wszystkich dzieci z przedszkola do Lasku Bródnowskiego – oglądanie odkryć archeologicznych starego grodu z X wieku.
 • Warsztaty taneczne dla wszystkich grup – nauka piosenki i tańca pt. Polka Warszawska.
 • Zajęcie I w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 53 przy ulicy Bazyliańskiej 6 dotyczące tematyki warszawskiej przygotowane dla grup czteroletnich i pięcioletnich.
 • Wycieczka dla 2 grup dzieci czteroletnich do Łazienek Warszawskich połączona z plenerem plastycznym.
 • Przygotowanie IV zajęcia z cyklu Legendy Warszawskie. Przedstawienie legendy pt. Bazyliszek.
 • Warsztaty techniczno-plastyczne dla dzieci i rodzicówWarszawskie Kamienice. Przygotowanie wystawy prac. 
 • Zajęcia wyzwalające inwencję twórczą dzieci podczas aktywnego słuchania muzyki Fryderyka Chopina metodą Butti Strauss.
 • Przygotowanie przez dzieci z grup czteroletnich i pięcioletnich inscenizacji słowno-muzycznej pt. Warszawa da się lubić dla całego przedszkola.
 • Zaproszenie na występ przedstawicieli Oddziału Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, pracowników Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 53 oraz dzieci z Przedszkola nr 88 „Pod Zielonym Listkiem”.
 • Prezentacja multimedialna dla dzieci czteroletnich przygotowana przez przewodnika warszawskiego pt. Zabytki i najważniejsze miejsca w Warszawie.
 • Konkurs rodzinny nt. Znajdź bajkowe ulice w Warszawie.
 • Zajęcia II w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 53 dotyczące tematyki warszawskiej przygotowane dla 2 grup dzieci czteroletnich i 2 grup dzieci pięcioletnich.
 • Quiz pt. Warszawa naszym ukochanym miastem podsumowanie zdobytej wiedzy dzieci z całego przedszkola.
 • Przygotowanie fotoreportażu z wykorzystaniem materiałów zebranych podczas realizacji projektu. Zamieszczenie go w „Kąciku o Warszawie”.