Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na zajęcia adaptacyjne w dniu 02.07.2019r. wtorek, godz. 17:00. Zajęcia potrwają ok 1 godz. Prosimy o obuwie zmienne dla dziecka i rodziców. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci starsze: ur. 2015, 2014, które po raz pierwszy rozpoczną edukację przedszkolną w naszym przedszkolu od 01.09.2019r. 

Kolejne zajęcia przewidziane są w ostatnim tygodniu sierpnia.